metaverse

MetaVerse چیست ؟

/post-29

Metaverse یک تکرار گمانه‌زنی در آینده از بخش اینترنت از واقعیت مجازی مشترک است که اغلب به عنوان شکلی از رسانه‌های اجتماعی است. متاورس در معنای وسیع‌تر ممکن است نه تنها به جهان‌های مجازی که توسط شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی اداره می‌شوند، بلکه به کل طیف واقعیت افزوده اشاره داشته باشد.