WebCam

تبدیل دوربین گوشی به وبکم کامپیوتر

/camerabydroidcam

شاید دوربین یا وبکم کامپیوتر شما از کیفیت کافی برای تماس تصویری برخوردار نباشد یا حتی با مشکلی مثل خرابی یا شکستگی لنز مواجه باشد. با این روش بدون نیاز به صرف هزینه  برای خرید وبکم ، میتوانید از دوربین تلفن همراه خود به عنوان WebCam به روی لپتاپ یا کامپیوتر استفاده کنید.