در ابتدا بهتر است این نکته بیان شود که تمامی این ترفند ها به صورت موقت بوده

و آنتن شما به صورت دائم نخواهد برگشت ! 

ترفند اول

 1. ابتدا به تنظیمات گوشی خود بروید: CELLULAR / OPTIONS / VOICE & DATA / 2G  
 2. سپس سیم کارت را از گوشی خارج کرده و داخل گوشی دیگری قرار دهید.
 3. گوشی رو روی حالت هواپیما بگذارید.
 4. کد *21* شماره مقصد خودتان # را شماره گیری کنید.
 5. سیم کارت را مجدد وارد آیفون ۱۴ یا ۱۵ کنید و از حالت هواپیما خارج شوید.
 6. در حال حاضر آنتن شما برگشته است و با شماره گیری *21* سیم کارت را از حالت دایورت خارج کنید.

ترفند دوم

 1. ابتدا به تنظیمات گوشی خود بروید: GENERAL / TRANSFER OR RESET IPHONEگزینه RESET را انتخاب کنید.
 2. در نهایت گزینه RESET NETWORK SETTING را انتخاب کنید.
 3. کمی صبر کنید تا شبکه آنتن شما برگردد.

ترفند سوم

 1. ابتدا به تنظیمات گوشی خود بروید: CELLULAR / OPTIONS / VOIS & DATA / 5G  
 2. سپس سریعا شبکه را روی 5G تنظیم کنید. کمی صبر کنید ، در این حالت امکان دارد آنتن شما به حالت قبل برگردد.

ترفند چهارم

 1. سیمکارت را از آیفون ۱۴ یا ۱۵ خارج کنید.
 2. گوشی خود را روی حالت هواپیما قرار دهید.
 3. سیمکارت را داخل گوشی دیگری قرار دهید و به تنظیمات CELLULAR بروید.
 4. گوشی را از حالت هواپیما خارج کنید و به قسمت VOIS & DATA بروید ، سپس سریعا شبکه را روی 2G تنظیم کنید.
 5. سیم کارت را وارد آیفون خود کنید ، کمی صبر کنید تا آنتن شما برگردد.

ترفند پنجم

 1. وارد صفحه شماره گیر شوید: شماره *#12345#3001* رو بگیرید.
 2. وارد بخش بعدی که شدید گزینه ی: SERVING CELL INFO رو انتخاب کنید .
 3. سپس تمام گزینه ها رو SAVE کنید.
 4. کمی صبر کنید تا آنتن شما به حالت قبل برگردد.

ترفند ششم

 1. ابتدا به تنظیمات گوشی خود بروید: وارد بخش GENERAL / TRANSFER RESET IPHONE  شوید.
 2. گزینه ی RESET NETWORK SETTING را انتخاب کنید و منتظر باشید تنظیمات شما ریست شود.
 3. زمانی که گوشی در حال ریستارت شدن بود به سرعت سیمکارت را وارد دستگاه کنید (تا قبل از روشن شدن دستگاه این عمل را انجام دهید).
 4. احتمالا پس از روشن شدن تلفن شما ، LTE دستگاه شما باز میگردد.
 5. در پایان کد #3370# را شماره گیری کنید تا آنتن شما تا حدودی تثبیت شود.